Biografi

Tore Strindberg 19/2 1882 - 6/2 1968 

Tore Strindberg gjorde åtskilliga monumentalskulpturer för många platser i landet, men det är ett verk som framför alla de andra har karaktären av nyckelverk i hans produktion. Det är den charmfulla nakna flickan i Stadshusträdgården i Stockholm kallad "Krokus" (den utfördes i brons och uppsattes 1925). Det är om man så vill ett verk, typiskt för det klassicerande 20-talet. Stiliseringen är kylig och stram, men figuren har sin alldeles speciella personliga kontur, en graciös och smidigt elegant svängning av kroppen som motverkar den klassiska stelheten. En replik av skulpturen finns i Vasaparken i Göteborg. I Göteborg finns också ett av Strindbergs större verk. Järntorgsbrunnen (brons 1927), även den präglad av samma, nästan överkultiverade klassicism. Gravmonumentet över Andrée-expeditionens medlemmar på Norra begravningsplatsen i Stockholm (1933) har fått en kraftfullare och stramare form, liksom S:t Göran i trä framför kapellet i Skelleftehamn. Men den graciösa elegansen återkommer som en röd tråd i Strindbergs produktion och präglar helt ett senare verk som "Skogsnuvan och näcken" i Gävle 1956. Tore Strindberg var också en skicklig medaljkonstnär och en flitigt verksam porträttör. Tore Strindberg var infödd Stockholmare. Han började sin konstnärliga utbildning hos den framstående medaljgravören professor Adolf Lindberg vid myntverket för att sedan fortsätta på Konstakademien och avsluta sin skolning i Frankrike. Han är representerad bl. a. på Nationalmuseum och i Thielska galleriet.

T. B.

Tore Strindberg i sin ateljé