André-expeditionen

Norra begravningsplatsen, Stockholm, 1935

Avtäckningen skedde redan 1934, lördagen den 15:e december, samtidigt som Ishavsfararna gravsattes (Tore S. ritade även de tre kopparurnorna). Fast relieferna gjorde TS färdiga först i juli 1948, sen Stockholms stadsfullmäktige anslagit 15,000 kr.

(Källor: SvD 16/12, -34 och 11/7, -48)

Gert Gustavsson, Knivsta.