Crokus, Stadshuset, Stockholm

Stadshuset i Stoclholm 1925.

Det finns två Crokus vis Stockholms stadshus. En står utanför och en står inomhus.

Text på sockeln:

Till flickan

Hur kort är icke vårens tid,
en crocus-blommas saga lik
på dröm och längtan rik.
Ack, snart den följs av sommars id
och vårens blomster vissna bort
Din första ungdomstid är kort.

Tore Strindberg

Typ