Gravvårdar i Uppsala och Gävle

Lektor Karl Starbäck

Den här minnesplattan finns på Gamla kyrkogården i Uppsala; bakom Östgöta nations monument, av Ferdinand Boberg. Lektor Karl Starbäck har även sitt namn på den stora obelisken, bland 60-talet andra.

Foto: Gert Gustavsson

J. EM. Delin

Grosshandlare.
Gamla kyrkogården i Gävle, daterad 1918 (06; 0057-58)

Foto: Gert Gustavsson

Typ

 

Gravvårdar