Medaljer

Medaljer på denna sida:

  • Försäkringsbolaget Fylgia
  • Evert Taube
  • Städernas Allmänna Brandstolsbolag

1898-1902 inledde Tore Strindbergs sin konstnärliga utbildning hos Adolf Lindberg, gravör vid Kungliga Myntverket i Stockholm. Tores medaljer är föremål för Birgitta Sandströms forskning, ett arbete som kommer att ge oss en fullständig förteckning över de c:a 100 medaljerna.