Mor och barn

Mor och barn 1911/1965

Spårvagn 2 tar 15 minuter från Rådhuset i Norrköping till Eneby i väster. Där möter man folkhemmet! Gröna rymliga gårdar kantas av flerfamiljshus i olika höjder. De byggdes med statliga lån. 1 % skulle gå till konstnärlig utsmyckning.

En bit in på gården Reenstiernagatan 72 står Tore Strindbergs "Mor och barn". Jag ser moderskap, närhet och omsorg förkroppsligat av en ung mamma som tvättar sin lilla dotter. Allt utstrålar lugn och kärlek.

Byggherren valde detta klassiska, föreställande verk i stället för något mer abstrakt som var i ropet på 1960-talet. Jag förmodar att valet skedde i samråd med chefen för Norrköpings konstmuseum, konsthistorikern Gösta Lilja.

Skulpturen är i brons, nära naturlig storlek och står på en sockel av grå granit. Den är signerad "Tore Strindberg Sculpt. 1965 (enligt studie år 1911)". Gjuterisignatur "J. N. Rosengren FUD Limhamn".

Bronsen är ganska mörk. För att motivet ska synas är bilderna åt det ljusa hållet. Trädens frömjöl har tecknat ut konturer i flickans ansikte.

Juli 2017

Måns Hagberg
Arkitekt SAR/MSA

Typ