Olof Molander

Regissören Olof Molander (1892-1966), chef för Dramaten 1934-38.

Olof Molander rapporterades som "nyss färdig" den 17:e oktober 1944; bysten torde varit uppställd premiärkvällen senare när Molanders första 25 år vid Dramaten högtidlighölls.
(Uppgifter ur SvD, Gert Gustavsson)

Dramaten, Stockholm

Foto: Håkan Wasén