Pianisten Uno Sundelin

Pianisten Uno Sundelin, 1887-1935, var elev till Hilda Thegerström och Lennart Lundberg vid konservatoriet i Stockholm, samt studerade som Jenny-Lindstipendiat för Moritz Moszkowski i Paris samt för S. Eisenberger och I. Friedman i Berlin. Från debuten 1911 i Stockholm konserterade han flitigt i Sverige samt även utomlands, samtidigt som han verkade som pianolärare. 

Han avbröt slutligen sin musikerkarriär 1931 i samband med att hans dotter dog i tuberkulos. Som pianist blev Uno Sundelin känd för att förena "mogen gestaltningsförmåga med högt utvecklad teknik både i leggierospel och uthålliga kraftprestationer", skriver Eugène Fahlstedt i Nordisk familjebok.

Uno Sundelin var vän med Tore Strindberg

Läs mer om Uno Sundelin i Wikipedia och på bloggen Lars H Gustafsson

Foto: Johan Lundbladh, Göteborg