Riddaren 27

Riddaren 27 (tidigare Riddaren 17) är en fastighet belägen i kvarteret Riddaren vid Nybrogatan 11 och Riddargatan 7, på Östermalm i Stockholm. Fastigheten utgörs av kontors- och butikslokaler, och ägs och förvaltas av Humlegården Fastigheter AB. Byggnaden, som ritades av arkitekt Cyrillus Johansson är blåklassad av Stockholms stadsmuseum vilket innebär att det kulturhistoriska värdet anses motsvara fordringarna för byggnadsminne.

Byggnaden uppfördes 1912 av byggmästare C. F. Sjösten på uppdrag av direktören Anders Andersson.

Huset vänder sina huvudfasader mot Nybrogatan och Riddargatan. Fasaderna är kraftfull gestaltade i nationalromantisk stil och murade i hårdbränt mörkrött Helsingborgstegel, ett för Cyrillus Johansson typiskt byggnadsmaterial. I höjd med bottenvåningen kläddes fasaderna med röd granit. Byggnadens yttre accentueras av flera burspråk och är smyckat med skulpturer och reliefer i kakel och granit, exempelvis med en riddare på häst som anknyter till kvartersnamnet Riddaren. Dessa utfördes av Tore Strindberg och Carl Fagerberg

- Wikipedia

Vilka verk är gjorda av vem av de respektive skulptörerna? Tacksam för mer information.